top of page

ONE GOAL taikymo sritys

Siekiate pagerinti organizacijos padalinio veiklą, kelis procesus ar visą organizaciją?

04-v2-one-goal-550px.png

ONE GOAL innovation platform ir ONE GOAL dynamic business management galite taikyti įvairiose organizacijose srityse:

 • Vertės kūrimo veiklose – marketinge, pardavimuose, verslo operacijose, aptarnavime.

 • Organizaciją įgalinančiuose personalo valdymo, turto ir infrastruktūros valdymo, IT valdymo ir kituose procesuose.

 • Valdymo srityse – strateginio ir taktinio organizacijos valdymo, procesų ir projektų valdymo veiklose.

 • Bet kurioje organizacijos srityje.

 • Visoje organizacijoje.

Planuojate augti ir kiekvienai veiklos sričiai įsigyti atskirą IT sistemą?

 

Vietoj gausybės tarpusavyje menkai suderintų sistemų – pardavimų valdymo sistemos CRM, projektų valdymo sistemos PM, paslaugų teikimo ar gamybos valdymo sistemos MRP, klientų aptarnavimo sistemos HelpDesk, veiklos planavimo ir rezultatyvumo vertinimo sistemos, verslo analitikos sistemos BI, dokumentų valdymo sistemos DMS, IT paslaugų valdymo sistemos ServiceDesk ir kt. – naudokite vieną sistemą ONE GOAL dynamic business management, kurioje visos funkcijos puikiai dera tarpusavyje.

Tobulinate organizacijos vadybos sistemą?

Aplinkos pokyčiai skatina organizacijas patobulinti esamus ir atrasti naujus veiklos metodus, kurie tiktų:

 • dinamiškoje, labai konkurencingoje ir vis mažiau prognozuojamoje aplinkoje,

 • kintančių klientų lūkesčių ir didėjančios galios aplinkoje,

 • pastoviai didėjant darbuotojų žiniomis paremto darbo įtakai organizacijos rezultatams,

 • greito technologijų progreso reikšmingai įtakojamoje aplinkoje.

 

ONE GOAL dynamic business management sistema leidžia organizacijoje realizuoti bet kokius valdymo metodus ir juos pritaikyti unikaliai organizacijos situacijai. Pavyzdžiui, veiklos metodų mokymuose sudalyvavę organizacijos darbuotojai gali adaptuoti dinamiško procesų valdymo sistemą ir nedelsdami įgyvendinti išmoktus darbo metodus. Be to, organizacija gali ne tik pritaikyti gerąsias praktikas savo unikaliems poreikiams, bet, pasinaudodama savo darbuotojų kūrybiškumu, ji gali gerąsias praktikas patobulinti. Kiekviena geroji praktika ir standartas kažkada buvo inovacija!

 

ONE GOAL dynamic business management sistema suderina įvairias valdymo filosofijas ir metodus:

 • Kliento potyrių valdymą (Customer Experience Management, Outside-In process Management)

 • Į strategiją fokusuotos organizacijos (Norton ir Kaplan, Strategy focused Organisation) metodus

 • Projektų valdymą:

  • Dinamiško įvykių valdymo būdu

  • Krioklio (Waterfall) būdu

  • Dinamišku (Agile) būdu

  • Kritinės grandinės (Critical Chain, Theory of Constraints)

 • Procesų valdymą:

  • Orientacijos į tikslus būdu

  • Veiklų standartizavimo būdų

 • LEAN ir Toyota vadybos sistemos metodus

 • Apribojimų teorijos (TOC, Theory of Constraints) metodus

 • Agile, DevOps, ITIL, CoBIT IT valdymą

 • ISO vadybos sistemas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ir kt.)

 • Asmeninio efektyvumo metodus
   

ONE GOAL dynamic business management sistema leis Jums taikyti ne tik Jūsų pasirinktus, bet ir Jūsų patobulintus bei Jūsų sukurtus valdymo ir darbo metodus.

Jūsų darbuotojai dirba nuotoliniu būdu?

Organizuodami darbuotojų nuotolinę veiklą, pasinaudokite šiomis ONE GOAL dynamic business management savybėmis:

 • Koordinuokite projektų, procesų ir atskirų organizacijos funkcinių sričių užduotis vieningoje užduočių sistemoje.

 • Keiskitės duomenimis ir dokumentais.

 • Bendraukite vaizdo ir balso pokalbiais internetu.

 • Susirašinėkite momentinėmis žinutėmis.

 • Esant poreikiui, pridėkite elektroninio pašto žinutes į bendravimo istoriją.

 • Suteikite darbuotojui visus reikalingus darbo kompiuteriu instrumentus, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos.

 • Realiu laiku matykite bendrą kiekvieno atvejo sprendimo istoriją – užduotis (tikslus ir atliktus veiksmus), įvestus duomenis ir įkeltus dokumentus, vaizdo ir balso pokalbių įrašus, diskusijas žinutėmis ir elektroniniais laiškais.

bottom of page