top of page

Sutelkite dėmesį kliento sėkmei

Nuoširdžiai besirūpinančios kliento sėkme organizacijos tuo pačiu pasiekia ir kitus organizacijos tikslus. Siekdami kliento sėkmės, pirmiausia, turime suprasti, kokių tikslų klientas siekia. Suprasti ne tik, kokių paslaugos ir produkto savybių jis nori, bet ir tai, ką jis nori pasiekti, naudodamas mūsų produktus ir paslaugas.

ONE GOAL dinamiško verslo valdymo sistema padeda taikyti „Iš išorės į vidų“ orientuoto procesų valdymo metodus (Customer Experience Management, Outside In Process Management), leidžiančius atrasti ir aiškiai įvardinti kliento tikslus, kurių jis siekia pirkdamas mūsų paslaugas. Taip pat maksimaliai stengtis, kad kliento tikslai būtų pasiekti, o jo potyriai kiekvieno kontakto su organizacija metu būtų puikūs. Kliento tikslų ir potyrių suvokimas padės sukurti tinkamas paslaugas, jas pritaikyti konkrečiam kliento poreikiui ir tinkamai jas įgyvendinti. Tuo būdu sistema realiu laiku apjungia marketingo, procesų valdymo ir veiklos specialistų pastangas kliento sėkmei.

Susisiekite su mumis sužinoti, kaip ONE GOAL dynamic business management sistema gali Jums padėti Jūsų klientų sėkmei:

 • Valdyti kliento potyrių visumą (Customer Experience Management).

 • Informacinėmis technologijomis praturtinti paslaugas ir produktus.

 • Suderinti organizacijos procesus kliento sėkmei (Outside In Process Management).

 • Užtikrinti ypatingus kliento potyrius kiekvieno kontakto metu.

4.png

Veikite rezultatyviai ir efektyviai

Organizacijos rezultatyvumas (pasiekime daugiau) ir efektyvumas (nešvaistykime išteklių) gali būti didinami darbuotojo, komandos, padalinio, proceso ir visos organizacijos lygmenyse.

Tačiau lokalus rezultatų pagerėjimas viename lygmenyje gali ne tik nepagerinti, bet net pabloginti bendrus organizacijos rezultatus. Pavyzdžiui, darbuotojo sutaupytas laikas, efektyviai atliekant užduotį, gali būti iššvaistomas kituose proceso etapuose. Tokiu būdu investicijos į darbuotojų efektyvumo didinimą gali būti prarastos. Dar blogiau, siekiant padidinti vieno padalinio efektyvumą, tuo pačiu gali būti sumažintas bendras organizacijos rezultatyvumas. T.y., lokalus optimizavimas nebūtinai padeda, bet gali ir pakenkti visai organizacijai. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai gerinimo veiksmai koordinuojami visuose lygiuose.

ONE GOAL dinamiškas verslo valdymas padeda organizacijai didinti rezultatyvumą ir efektyvumą kiekviename organizacijos lygmenyje bei užtikrina, kad viename lygmenyje pasiektas pagerinimas būtų prasmingas ir nebūtų iššvaistytas kitame.

Susisiekite su mumis sužinoti, kaip ONE GOAL dynamic business management sistema gali Jums padėti veikti rezultatyviai ir efektyviai:

 • Veiklūs ir veiksmingi darbuotojai.

 • Bendradarbiaujančios komandos ir padaliniai.

 • Rezultatyvūs, efektyvūs procesai ir projektai.

 • Tikslus pasiekianti organizacija.

 

Asmeniniai, komandos ir padalinio rezultatai yra beverčiai, jei jie neįtakoja procesų ir organizacijos rezultatų

Veikite greitai ir lanksčiai, tačiau atsakingai

Veikite greitai ir lanksčiai, tačiau atsakingai

Organizacijos privalo veikti greitai ir lanksčiai nuolat kintančioje aplinkoje. Tuo pačiu metu organizacijos privalo užtikrinti teisinio reguliavimo ir vidinių elgesio taisyklių laikymąsi. Todėl šiuolaikiniai veiklos valdymo ir IT sprendimai turi padėti darbuotojams ne tik atlikti standartinius darbus ir atitikti reikalavimus, bet ir lanksčiai veikti ir reaguoti.

Naudodami ONE GOAL padidinkite organizacijos dinamiškumą – gebėjimą greitai ir lanksčiai reaguoti į klientų, konkurentų, darbuotojų, teisinės aplinkos, ekonomikos ir kitus pokyčius, pasinaudojant atsiradusiomis galimybėmis, suvaldant kylančias rizikas ir išlaikant ilgalaikę viziją.

Susisiekite su mumis sužinoti, kaip ONE GOAL dynamic business management sistema gali Jums padėti sustiprinti organizacijos gebėjimus:

 • Veikti lanksčiai, greitai, veikliai ir energingai.

 • Greitai keistis.

 • Veikti atsakingai dinamiškoje aplinkoje.

Būkite novatoriais

Organizacijos tikisi, kad jų darbuotojai, pasinaudodami savo žiniomis ir patirtimi, atras naujus geresnius darbo būdus, sukurs naujas paslaugas, geriau aptarnaus klientus. Tačiau darbuotojų iniciatyva dažnai apribojama per griežtomis darbo procedūromis ir darbo procesus ilgam sucementuojančiomis IT sistemomis.

Informacinių technologijų progresas sukūrė naujas rizikas ir naujas galimybes verslui – kompanijos gali tuo pasinaudoti ir iš esmės pakeisti savo veiklos srities rinką, nelaukdamos kol ją pakeis konkurentai.

ONE GOAL dinamiškas valdymas padeda puoselėti darbuotojų įgalinimu ir atsakomybe pagrįstą organizacijos kultūrą, skatinančią darbuotojus kurti veiklos ir paslaugų inovacijas.

 
Susisiekite su mumis sužinoti, kaip ONE GOAL dynamic business management sistema gali Jums padėti sustiprinti organizacijos gebėjimus:

 • Greitai eksperimentuoti verslo idėjas.

 • Informacinėmis technologijomis praturtinti paslaugas ir produktus.

 • Įgalinti darbuotojus kurti proceso inovacijas.

 • Neriboti veiklos gerosiomis praktikomis ir IT funkcionalumu.

bottom of page